Varför paddla Norrhavsrutten?

Med äventyrslust i gruppens trygghet tar ni med kunskap och de förutsättningar havet ger er an Norrhavet och den vilda naturens skådespel.

Detta äventyr är för paddlare med god kajakvana. Du ska klara oskyddat vatten och sjögång, ev. med brytande sjö. Lite skämtsamt kunde man säga att bitvis är det endast kyrktornet i Umeå som skyddar för nordanvinden.

För den som antar utmaningen väntar känslan av att vara oberoende av världen, men i klorna på naturen och drabbad av förundransvärda vyer; en obruten horisont, orörda öar och ett rikt djurliv.