Ruttbeskrivning av

Östersjöns vackraste paddling

Ruttbeskrivning

Norrhavsrutten startar antingen från Jurmo i öst eller Käringsund i väst. Vi har på kartan märkt ut distanser och rekommenderade logiplatser så du på basen av din erfarenhet kan lägga upp den rutt och dagsetapp som passar just din förmåga anpassad till vädret. Är ni ett sällskap vana havspaddlare och har egna kajaker är det bara att hoppa i kajaken och paddla iväg.

Norrhavsrutten passerar ställvis potentiellt mycket utmanande vatten så om du är ens lite tveksam rekommenderar vi en guide längs hela eller delar av rutten.

Om du har hyreskajak och hela rutten känns för lång kan du även hyra eller returnera den i Hamnsundet.

 

Kartor, distans, fakta och sakinformation

Vi tänker oss dagsetapper om 20-30 km, men naturligtvis med anpassning till väderförhållandena som kan vara utmanande norr på fasta Åland, och över Delet. Men eftersom du är en erfaren paddlare bedömer du dagsetappen efter egen kunskap, och en alltför utmanande dag kanske du väljer att göra en kortare dagsetapp där du återvänder till baslägret till natten, eller kanske till och med tillbringar hela dagen i land för att ta del av det platsen har att erbjuda. 

Käringsund - Skarpnåtö 24 km

Rutten mellan Käringsund och Skarpnåtö är till en början skyddad och inomskärs men passerar öppna fjärdar som speciellt vid nordvästlig vind kan skapa vågor man gott kan prata om på kvällen framför öppna spisen. Rutten inleds genom kanalen norrut och sträcker sig sedan längs med Eckerös nordvästra kustlinje norr om Udden. Känner man för en fika så passerar man Eckerö camping exakt vid halva dagsetappen. Efter Udden söker sig rutten mot Skarpnåtö då Eckerös röda klippor byter skepnad mot en mer skyddad och lummigare skärgård i vackra Hammarland.

Skarpnåtö - Hamnsundet 30 km / Yttre rutten

Oavsett väder så är dagsetappen mellan Skarpnåtö och Hamnsundet oförglömlig. Vid gynnsamt väder är den yttre vägen fenomenalt vacker genom kanaler omgärdade av höga och släta vindpinade klippor av röd granit ut till Norrhavets fångande öppna havsbälte. Norrhavet kan vara lent och smekande men beroende på årstid skall man vara beredd på en av etappens mest utmanande paddlingar. Vid nordlig vind eller annars tufft väder kan man välja den ”inre rutten” som går inomskärs i skyddade vikar och till och med en insjö i vackra Tjudö. Se beskrivning nedan. 

Skarpnåtö - Hamnsundet 24 km / inre rutten

Den inre vägen ger en fullständigt annan naturupplevelse och man får se en del av Åland och dess natur som kompletterar Norrhavsrutten i sin helhet. Inre vägen kräver att man bär kajakerna några hundra meter till och från Tjudö träsk.

Känner man för en serverad fika kan Bastö Bykrog vara lämplig för en liten vila innan fjärden över till Skarpnåtö.

GPX-fil kommer under sommaren

Hamnsundet - Sandösund 29km

Etappen går i Stormskärs-Majas skärgård och hemtrakter. Efter Boxö naturreservat  och över den öppna och ibland  tuffa Boxöfjärden möter man Simskäla arkipelagen, en skärgård  med lummiga vikar och sund mellan karga klippor. Här kan man stanna till i sundet mellan östra och  västra Simskäla, Strömmen,  och besöka författarinnan Anni Blomqvists museum,  och om vädret och  krafterna tillåter kan man ta den 8 km längre vägen via Väderskär och Stormskär-Majas ö. På södra  sidan Simskäla möter man Sandö med öar och vikar av havets vita sand. Vill man förkorta dagsetappen kan man ta den rakaste vägen över Simskäla fjärden längs fasta  Ålands kust från Hamnsundet till Sandösund, en sträcka på 20 km.

Sandösund - Bärö 25km

En oförglömlig dag i sittbrunnen är att vänta, en hel dag på så gott som öppet vatten. Horisonten är din närmaste vän om man bortser från sjöfåglarna och några karga klippor runtomkring. Vid fint väder är detta det mest rofyllda som finns och vid tufft väder nåt du aldrig kommer att glömma. Här bör du också vara beredd i din ruttplanering att vädret kan tvinga dig ta paus eller korta dagsetapper på samma ställe i väntan på gynnsammare förhållanden att komma över Delet. 

GPX-fil kommer under sommaren

Bärö - Lappo 25 km

Denna etapp är en resa genom en mosaik av holmar och små skär och grund som är unik och kännetecknande Ålands östra skärgård. Rutten går vid Enklinge östra strand upp till Lill-Lappo genom Björkö norra skärgård till Lappo och Lappo gästhamn. 

Då du rör dig i trakterna Bärö-Lappo-Jurmo färdas du i vikingarnas kölvatten då de här hade en led med namnet Kalandsfarled.

GPX-fil kommer under sommaren

Lappo – Jurmo 27 km

Norrhavsruttens mest skyddade paddling hittar du i Brändö skärgård, mellan Lappo i söder och Jurmo i norr. Då du ljudlöst glider fram över vattnet kanske du får se skymt av de många vilda djur som finns här på öarna; älgar, vitsvanshjort, rådjur, rävar, harar, mårdhundar och örnar. Även floran är rik; många av växterna du ser på stränderna användes av vikingarna längs Kalandsfarleden som kryddor och medicin.

Vår rutt är på kartan dragen öster om Fiskö, men vid nordliga vindar skulle vi rekommendera att ni väljer att paddla mellan Brändö och Björnholma.

Ängskärs fjärden, väster om Åva är ett geologiskt intressant studieobjekt; en intrussionskrater d.v.s. magma som sjunkit tillbaka innan den stelnat vilket bildat ett hålrum i berggrunden.

GPX-fil kommer under sommaren.

Alternativ rutt Norrhavet Hamnsundet - Norrhavet - Jurmo 

Rutten är den längsta och tuffaste men kanske även den mest speciella av alla ruttalternativ. Etappen är 65 km och kan göras på två dagar med en egen övernattning i tält. För den ovane kanotisten är en guide att rekommendera på denna rutt.

Här rör du dig i Skärgårdshavet yttersta utkant mot Bottenhavet bland sälbådor, ett rikt och speciellt fågelliv och fiskebodar. Rutten går genom Boxö naturreservat, Simskäla norra skärgård med sin speciella karaktär; de röda granitklipporna ut mot Norrhavets mest öppna och karga skärgård. När du passerar du Stormskär-Majas Väderskär  öppnar sig Bottenhavet mot nord.

Ute vid Pattskär och Flöjsskären med sina gamla fiskelägen  börjar klipporna och bergen skifta i en gulare nyans till den östra skärgårdens Karaktäristiska gråa granit.

Väl framme vid Hullberga och Jurmo skärgård finns möjlighet att övernatta i en genuin fiskebod på Äggörarna. På etappen mellan Hullberga, Fiskö nordvästra arkipelag och Jurmo går leden genom en mosaik av holmar och små skär och grund som är så speciell för Ålands östra skärgård.

GPX-fil kommer under sommaren.